Alex01.jpg

MgA. Alexandra Polarczyk

Má původní profese je z oblasti umění, avšak kromě mých uměleckých talentů jsem v sobě objevila schopnost vidět struktury v lidském chování a dávat si je do souvislostí s různými naukami. V roce 2010 jsem se v rámci vlastního seberozvoje setkala s ruskou typologií socionika (vycházející z výzkumů  C. G. Junga) a během dlouholetého samostudia jsem pozorovala a ověřovala teorii typů v praxi tak důkladně, až jsem tento ruský systém přepracovala, rozvinula jej, našla nové postupy v typování a vysvětlení typů. Mentální jazyky jsou moje vlastní inovovaná metoda, která posuzuje typy holistickým způsobem, souzní s naší dobou, českou mentalitou. Mezi mé objevy patří především Mentální mapa® a také objev přímého spojení jednotlivých jazyků s astrologickými znameními. Mentální jazyky jsou první typologie, která netypuje člověka jen podle povrchových znaků, ale zahrnuje hlubokou analýzu lidské povahy v kombinaci s vlivy, s nimiž podobné typologie nepracují.

MENTÁLNÍ MAPA 

Jsem autorkou Mentální Mapy ®, která podrobně zaznamenává pohyb jednotlivých mentálních jazyků v typu člověka. Mapa vysvětluje pořadí jazyků, vědomí a podvědomí člověka, párové jazyky a kvadranty, v nichž se odehrávají konkrétní děje. Tato mapa a celkové pojetí jazyků odlišuje Mentální jazyky od všech typologií, v nichž se osobnosti dělí na 16 typů.

Alexandra Polarczy - Mentální Mapa
Mentální Mapa ® a veškeré její členění, názvosloví a charakteristika, je dílem Mentálních jazyků a její autorkou je MgA. Alexandra Polarczyk.
O jednotlivých centrech v mapě se učíme v online kurzu a tuto mapu dostanete při výkladu na otypování.